รู้หรือไม่ว่า อายุยิ่งมากมวล กล้ามเนื้อยิ่งน้อย

รู้หรือไม่ว่า อายุยิ่งมากมวล กล้ามเนื้อยิ่งน้อย

อายุที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในร่างกายทั้งทางด้านกายภาพ พยาธิสภาพ ภาวะทางสังคม และสภาพจิตใจ

โภชนาการในผู้สูงอายุ

โภชนาการในผู้สูงอายุ

ะการมีโภชนการที่ครบถ้วนจะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ซึ่งปัญหาด้านโภชนาการที่มักพบในผู้สูงอายุ

ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุ

ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุ

ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย เป็นภาวะการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ซึ่งมักจะพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ

เมื่อเริ่มเข้าวัย 40 ปี ระบบต่าง ๆ ในร่างกายค่อย ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้า ๆ โดยบางครั้งเราไม่รู้สึกตัวเสียด้วยซ้ำ

โปรตีนและความสำคัญ

โปรตีนและความสำคัญ

โปรตีน คือ สารอาหารที่ประกอบด้วยกลุ่มของกรดอะมิโนที่หลากหลายชนิด ซึ่งกรดอะมิโนนั้นก็มีทั้งชนิดที่จำเป็นและไม่จำเป็นต่อร่างกาย