โปรตีน

โปรตีนและความสำคัญ

โปรตีน คือ สารอาหารที่ประกอบด้วยกลุ่มของกรดอะมิโนที่หลากหลายชนิด ซึ่งกรดอะมิโนนั้นก็มีทั้งชนิดที่จำเป็นและไม่จำเป็นต่อร่างกาย โดย

 • กรดอะมิโนที่จำเป็น จะมีทั้งหมด 9 ชนิด ซึ่งเป็นกลุ่มของกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสร้างได้เอง จำเป็นต้องได้รับจากการรับประทานอาหารเท่านั้น ได้แก่ ฮีสทิดีน ไอโซลิวซีน ลิวซีน ไลซีน เมทไธโอนีน ฟีนิลอะลานีน ทรีอานีน ทริปโตเฟน และวาลีน ตัวอย่างแหล่งอาหารของกรดอะมิโนชนิดนี้ได้แก่ เนื้อสัตว์ นม ไข่ เป็นต้น
 • กรดอะมิโนที่ไม่จำเป็น ก็คือกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสร้างได้เองโดยธรรมชาติ

เสริมโปรตีนให้ร่างกายแข็งแรงด้วยโปรตีนคุณภาพเวย์ โปรตีนและเคซีน (Whey Protein VS. Casein)

เวย์  โปรตีน โปรตีนคุณภาพสูงในน้ำนม ร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมไปใช้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ มีกรดอะมิโนที่จำเป็นอยู่ครบ โดยเฉพาะกลุ่มของ BCAA ได้แก่ leucine, isoleucine และ valine ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์เอนทราซอล

เคซีน โปรตีนชนิดหนึ่งที่พบได้ในน้ำนม ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นเช่นเดียวกัน ร่างกายจะค่อย ๆ ดูดซึมและนำไปใช้ประโยชน์อย่างช้า ๆ เพื่อป้องกันการสลายตัวของมวลกล้ามเนื้อ ซึ่งจะช่วยให้กรดอะมิโนในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นและคงที่ ส่งผลให้ลดการสลายและฟื้นตัวของกล้ามเนื้อได้ยาวนาน

ภาพแสดงระดับของโปรตีน(กรดอะมิโน) ในร่างกายในช่วงเวลาต่าง ๆ

จากกราฟจะเห็นว่าในเวย์ โปรตีนและเคซีนนั้น จะมีปริมาณของกรดอะมิโนที่จำเป็นในปริมาณที่สูงกว่าโปรตีนจากถั่วเหลือง

หน้าที่และความสำคัญของโปรตีน

 1. เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง
 2. ซ่อมแซมกล้ามเนื้อและบาดแผล
 3. สร้างเม็ดเลือดขาว
 4. ทำปฏิกริยาทางชีวเคมีต่าง ๆ ในร่างกายเช่น การสร้างเอนไซม์น้ำย่อย
 5. เป็นตัวรับ-ส่ง สัญญาณต่าง ๆ ในร่างกายเช่น ฮอร์โมนต่าง ๆ
 6. ควบคุมสมดุลความเป็นกรด-ด่าง ในร่างกาย
 7. เป็นแหล่งพลังงาน
 8. ควบคุมสมดุลน้ำในร่างกาย
 9. เป็นโครงสร้างสำคัญของร่างกายเช่น คอลลาเจน อีลาสติน
 10. ขนส่งสารอาหารไปตามส่วนต่าง  ๆของร่างกาย

รู้หรือไม่ว่า? ในร่างกายเราจะมีมวลกล้ามเนื้ออยู่ประมาณ 75% ซึ่ง ¾ ของมวลกล้ามเนื้อก็คือโปรตีน